Predaj s.r.o.

Predaj s.r.o. ako nový business plán?

Predaj s.r.o. neznie, ako niečo pozitívne, no nie vždy to tak reálne musí byť. Predaj s.r.o. môže nastať v rôznych situáciách firmy. Aké tieto situácie môžu byť? Kedy môže byť predaj sro pozitívny pre predávajúceho, aj kupujúceho? Prečo predať s.r.o. a prečo naopak kúpiť?

Zakladanie s.r.o. je poväčšine zdĺhavý proces, kedy sa firma zapisuje do obchodného registra. Po určitej dobe je možné požiadať o možnosť stať sa platcom DPH a tak si znížiť náklady a zvýšiť možnosť na maržu na jednotlivé predávané produkty. Väčšina podnikateľov však zakladá s.r.o. s presným plánom a stratégiou na jej využitie. Prečo sa teda stáva, že sa s.r.o. rušia, alebo predávajú?

Predaj s.r.o. nemusí vždy znamenať, že firma je v krachu a končí svoju činnosť. Práve naopak. Často krát sa firmy predávajú práve v najväčšom rozmachu. Môžeme to sledovať hlavne v digitálnom priemysle. Naprogramovanie aplikácie, zabehnutie do života, založenie firmy, získanie hromady zákazníkov a rovnako tak aj popularity a najväčšom rozmachu predaj veľkému investorovi, ktorý vo väčšine prípadov, ani nevie ako firma funguje, len pozná jej hodnotu.

Rovnako tak k predaju s.r.o. dochádza pri rôznych možnostiach spolupráce s inými firmami. Ak sa konatelia dohodnú na strategickom prepojení firiem. Väčšia kúpi danú firmu a zoberie ju pod svoje krídla, buď čo sa týka značky, alebo obsluhy zákazníka a pod.

Predaj s.r.o. prebieha rýchlo a bez zbytočných papierov. Firmy, ktoré zabezpečujú predaj s.r.o. sú agilné a poznajú všetky povinnosti nevyhnutné pri predaji s.r.o. a úspešnom prevedení všetkých práv a povinností na nového majiteľa.

Predajom sa prenášajú všetky majetky firmy, zamestnanci, know-how, ale aj rôzne patenty, či best practies. Predajom s.r.o. sa nový majiteľ stáva však len majiteľom firmy. Ako konateľ tejto firmy môže kľudne zostať pôvodný konateľ, alebo úplne nový človek.

V bežných prípadoch sa stáva, že nový majiteľ s vlastníctvom firmy prevezme aj zamestnancov a vo firme sa vlastne nič nemení. Firma ďalej pokračuje bez zmien v jej činnosti.

K predajom s.r.o. zvyčajne dochádza pri zmene priorít majiteľa (vek, rodina a pod.), alebo z podnikateľských dôvodov (fúzie, kooperácie, hodnota firmy a pod.).

Podstatou pri predaji s.r.o. je osloviť firmu, ktorá zabezpečuje tento proces a predísť tak komplikáciám pri prepise, či neskoršom zabezpečovaní povinností v rámci danej firmy.

Byť dôsledný v podnikaní sa rozhodne oplatí. Predajom s.r.o. a vyplatením dohodnutej čiastky sa totižto nič nekončí. Je nevyhnutné tento úkon ohlásiť na príslušných úradoch, vykonať prepisy všetkých firemných listín a rovnako tak aj upovedomiť zamestnancov o zmenách vo vedení firmy.

Predaj s.r.o. nie je jednoduchá vec a ako každý úspešný podnikateľ vie, nie vždy sa oplatí robiť si všetko tzv. „svojpomocne“, pretože takáto lacná práca môže každého v konečnom dôsledku vyjsť veľmi draho.

Pri spolupráci s odbornými firmami na zakladanie a predaj s.r.o. prebieha všetko hladko a bez zbytočných starostí. Hlavne firma prevezme zodpovednosť za celý právny úkon a teda okrem zbytočných papierovačiek  a behaní po úrade si predávajúci a kupujúci môžu podať ruky a vedieť, že spolu uzavreli fér obchod.